Efektívny dom plus

Efektívny dom plus je budova, ktorá v priebehu roka generuje viac energie, než budova aj jej obyvatelia spotrebujú.

Úžitkové splachovacie domy sú príspevkom k aktívnej ochrane klímy, a tým pomáhajú neutralizovať množstvo skleníkových plynov CO2, ktoré sa zvyčajne emitujú prostredníctvom budovy.

Efektívny dom plus: Prebytok efektívneho domu plus generovaný cez alebo na budove je prednostne z obnoviteľných zdrojov energie a teda CO2 neutrálny. Energetický prebytok efektívneho domu plus zásobuje budovu a jej obyvateľov a v prípade potreby sa privádza aj do verejnej elektrickej siete. Okrem aktívnej ochrany klímy sú tieto domy aj krokom na ceste k sídliskám, mestám a spoločnosti bez CO2.

Od roku 2002 je DTSW zapojená do bilaterálnych projektov s ekologickým zameraním.

 Cieľom projektu je podpora exportu technológií a služieb stavebného a stavebného dodávateľského priemyslu na tento projekt na európskom submarkete Česká republika. Načrtnutý obsah sa týka vytvorenia siete na vytvorenie prístupu efektívneho domu plus, ako aj zodpovedajúcich koncepcií a komponentov v Českej republike prostredníctvom sieťových podujatí (workshopov) pre rôzne cieľové skupiny, sprievodnej výstavy za obdobie workshopov a začatia realizačných projektov v ekonomickej oblasti Prahy s podporou nemeckých partnerov.

Projekt bol realizovaný od apríla do septembra 2018 s workshopmi a výstavou v Prahe.

Naše webové stránky v německo a českom jazyku