O nás

Čo je hospodárské sdruženia DTSW

Nemecko-české a německo-slovenské hospodárské združenia bolo založeno v roku 1990. DTSW e. V. je združenie na podporu ekonomických vzťahov medzi Nemeckom, Českom a Slovenskom. Jej členmi sú firmy z týchto krajín. V združení sa podnikatelia dobrovoľne podieľajú na prekonávaní hospodárskych, technických a sociálnych problémov.

DTSW má mnoho kontaktov v Spolkovej republike Nemecko, obzvlášť v Českej republike a na Slovensku. Udržiava vzťahy s ministerstvami, krajskými zastupiteľstvami a inštitúciami. Z toho ťažia nielen členovia ale aj mnohí záujemcovia.

Čo je hospodárské sdruženia

Stretnutia členov Nemecko-českého a německo-slovenského hospodárského združenia

.

Naše webové stránky v německo a českom jazyku