Vernisáž Praha 2022

  V stredu 21. apríla 2022 sa v Galérii PRE v Prahe uskutočnila výstava umelcov z Frankfurtu, Prahy a Bratislavy. Ide o kultúrny projekt Nemecko-českého a Nemecko-slovenského hospodárskeho združenia (DTSW e.V.), ktorý spája metropolu Rýn-Mohan Frankfurt nad Mohanom s hlavnými mestami Českej republiky a Slovenska.

V osobe galeristu Mgr. Petra Šimáčka a jeho agentúry Gejzír našlo predstavenstvo DTSW e.V. v Prahe partnera, ktorý sa už po druhýkrát zaviazal zastupovať projekt putovnej výstavy Frankfurt – Praha – Bratislava. Vernisáž potešila, začiatok s husľovým súborom Ambros bol dôstojným začiatkom.

Na vernisáži privítali hostí čestný riaditeľ DTSW Georg Weißler a podpredseda DTSW Mgr Matej Heringes z Bratislavy spolu s galeristom Petrom Šimáčkom.

Matej Heringes, Georg Weissler a Petr Šimáček

Po predstavení umelcov a úvodných slovách odovzdal Georg Weißler v mene mesta Frankfurt nad Mohanom, konkrétne oddelenia pre medzinárodné vzťahy, zástupkyni pražského magistrátu Mgr. Tereze Hruškovej knihu ako pozdrav z Frankfurtu.

Organizačný tím DTSW e.V. mimoriadne potešila návšteva vyslanca Veľvyslanectva Slovenskej republiky pána Štefana Jankoviča.

Počas následnej prehliadky obrazov sa viedli podnetné rozhovory o umení a nápadoch na budúce projekty.

V typickej pražskej predmestskej reštaurácii sa už v priebehu večera tvorili plány do budúcnosti.

Galerie PRE

Nechceme zabudnúť poďakovať pani Zuzane Chanasovej a pánovi Jánovi Sommerfeldovi, právnikovi, ktorí odviedli cennú prekladateľskú prácu, ako aj pánovi Otokarovi Löblovi z Frankfurtu, ktorý celé podujatie koordinoval.
Zdá sa, že budúcnosť projektu je zabezpečená. Termín v októbri v Bratislave bude oznámený.

Viac fotografií z vernisáže a všetky OBRAZY umelcov na nemeckej HOMEPAGE  dtsw.de