Vernisáž vo Frankfurte

z leva Ilona Loubková, Ivan Klymenko,Zuzana Pustaiová,Adam Jilek, Kristina Kandriková, Achim Taubmann, Lupus Alpha, Georg Weißler

Vernisáž putovnej výstavy Frankfurt-Praha-Bratislava

Nebbiensches Gartenhaus, Bockenheimer Anlage, Frankfurt nad Mohanom

Presně o 19 hodine zahájil Otokar Löbl výstavu hrou na klavíri. Marcus Dern, predseda Frankfurtského meleckého klubu, privítal hostí a odovzdal slovo svojej zástupkyni Marilene Faraci, ktorá predstavila projekt výstavy a spolupráce s Nemecko-českým a nemecko-slovenským hospodárskym združením (DTSW e.V.). Hostí večera predstavil predseda predstavenstva DTSW e.V., pán Georg Weißler.

Pani Dr. Sterzelová, poslankyňa mesta Frankfurt nad Mohanom, pozdravila prítomných v mene primátora mesta Frankfurt nad Mohanom, Petra Feldmanna. V príhovore vyzdvihla 30ročné jubileum spolupráce miest Frankfurt a Praha. Poukázala na živú spoluprácu medzi týmito mestami, ku ktorej prispieva aj DTSW e. V. svojimi aktivitami. Spomenula niekoľko projektov z minulosti, ako napríklad výpomoc hasičov z Frankfurtu pri potope Vltavy alebo projekt DTSW e. V. o efektívnych domoch v roku 2018 v Prahe.

Zástupca pražského magistrátu, pán Martin Churavý, odovzdal pozdrav od primátora mesta Prahy a zdôraznil, aké je dôležité umenie a aktivity pre mierumilovné a slobodné spolužitie v Európe. Potulná výstava je toho vzorným príkladom. Za Slovensko sa hosťom prihovoril Dr. Drahoslav Štefánek, predstaviteľ Slovenskej republiky v Rade Európy, ktorý si napriek svojmu plnému programu našiel čas a zúčastnil sa na vernisáži potulnej výstavy. Túto výstavu označil ako príklad živých stretnutí v Európe.

Zvláštne poďakovanie patrí pani Ingrid Cammerzell z magistrátu mesta Frankfurt, ktorá ako hostiteľka vernisáže sprevádzala hostí z partnerského mesta Praha. O nemecko-slovenský a slovensko-nemecký preklad sa postaral viceprezident DTSW e. V., Matej Heringeš.

Po úvodných slovách sa predstavili umelci. Bolo veľmi zaujímavé počúvať ako jednotliví umelci vnímajú svoju úlohu na projekte potulnej výstavy a ako publiku prezentujú svoje diela. Počas tohto veľmi príjemného večera sa pred obrazmi a skulptúrami tvorili skupiny ľudí, ktoré s umelcami diskutovali o ich dielach.

Otokar Löbl spríjemňoval večer hrou na klavíri.

 

Impresse

 

Vernisáž putovnej výstavy Frankfurt-Praha-Bratislava

7 umelcov – 3 krajiny

Lupus Alpha, Frankfurt

Je autodidaktický umelec, hlavne v odbore graffiti a calligraffiti.  Jeho štýl je ovplyvnený  graffiti tvorbou 80-tych a 90-tych rokov v Los Angeles a New Yorku, ako aj miestnou graffiti scénou. V roku 2015 spoznal calligraffiti, ktoré vynašiel Nils Shoe Meulman. Pracuje s rôznymi pomôckami a technikami, na rôznych podkladoch (drevo, látka, autá atď.). Jeho graffiti a calligraffiti sú inšpirované kaligrafiou, japonským sumi-e, typografiou, cholo-graffiti a abstraktným expresionizmom.

 

 

Achim Taubmann Frankfurt

Má vlastný ateliér. Momentálne tv, orí prevažne z keramiky. Študoval na Keramickej akadémií v Kalsruhe a absolvoval viaceré študijné cesty po Európe, Ázii, Severnej a Južnej Amerike. V Nemecku mal viaceré vlastné výstavy. www.keramik-taubmann.de

 

 

Ilona Loubková, Praha

Študovala maliarstvo a kresbu na univerzite v Hradci Králové. Jej prvé diela vznikli pod vedením Miroslava Pečinku. Popri olejomaľbe sa venuje aj úprave vonkajších a vnútorných bytových priestorov, pracuje s fotografiou a vektorovou a rastrovou grafikou. Témami jej malieb sú kvety, príroda a architektúra.  Súčasťou jej práce sú aj obrazy a portréty, ktoré vznikajú vrstvením rôznych materiálov. Žije a tvorí v Prahe. www.illo.eu

A

Adam Jílek, Praha

Patrí v Čechách k maliarom mladej umeleckej scény. Jeho štúdium na Akadémii umenia v Prahe prebiehalo v rôznych ateliéroch s rôznymi umeleckými smermi. Stredobodom jeho diel sú zvieratá, ktorým prepožičiava ľudské vlastnosti. V jeho dielach sa skrýva nečistota ale aj prázdnota. Jeho diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach nielen v Európe, ale aj v USA. Žije a tvorí v Prahe. www.adamjilek.cz

 

Ivan Klymenko, Praha

Je absolventom akadémie umenia. Tvorí v realizme, impresionizme, abstrakcionizme a grafike. Jeho maľby znázorňujú predovšetkým Prahu a Českú republiku tak, ako ju vidí autor. Viaceré série v realistickom a impresionistickom štýle, ako „Praha mýma očima“, „Barvy mé duše“ a „Mé vize“, sú stredobodom jeho tvorby a výstav. Na týchto dielach pracoval na základe svojich vízií niekoľko rokov. Pracuje a žije v Prahe. www.latin-art.com/autor/ivan-klymenko-1/

 

Kristína Kandriková, Bratislava

Študovala na Akadémií výtvarných umení v Bratislave a Ružomberku. Erasmus strávila na Akadémií výtvarných umení v Gdansku. Venuje sa predovšetkým maľbe akrylovou farbou. Mala výstavy v Indii, Poľsku, Prahe a Bratislave. „Na mojich potulkách horskou krajinou, sa mi uloží v pamäti množstvo podnetov, ktoré niekedy zobrazím v konkrétnej podobe alebo sa vynárajú ako abstraktná štruktúra. S pozmenenou farebnosťou chcem podčiarknuť magickosť, ktorú vo mne príroda vyvoláva“. www.kandrikova.sk

 

Zuzana Pustaiová, Bratislava

Študovala fotografiu na Umeleckej univerzite v Bratislave a na FH v Bielefelde. Pracovala v súkromnej galérií v Barcelone. Vo svojej práci sa so zmyslom pre humor a iróniu zameriava na otázky stereotypného vytvárania si vzťahov v rodinách, medzi príbuznými a priateľmi ako podstatného elementu dnešnej spoločnosti.  V roku 2018 bola označená za fotografku roka. Zverejnenie jej projektu Faces of Family je naplánované na rok 2020. Pustaiová žije a pracuje v Leviciach a v Bratislave. www.pustaiova.com