Výstava umelcov v Praze

Výstava Frankfurt – Praha – Bratislava  15. apríla 2019 v Praze

Vrbovská zahrada, Karmelitská 25, Praha 1 – Malá Strana.